Polityka prywatności

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem lodycoolka.pl
 • Użytkownik – każdy podmiot, przeglądający Stronę
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest
Mood Food sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 3
85-373 Bydgoszcz
e-mail: kontakt@lodycoolka.pl
Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe za pomocą dostępnych na stronie formularzy:

 • formularza kontaktowego.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych osobowych w poufności. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z warunkami określonymi w:

 • RODO
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Cele i czynności przetwarzania

Formularz kontaktowy
Użytkownik, który chce przesłać zapytanie poprzez formularz kontaktowy, musi podać swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby wysłać zapytanie.

Dane, przekazane w formularzu kontaktowym, przetwarzane będą w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora), a ponadto po udzieleniu przez Użytkownika zgody, w celu przedstawienia oferty usług świadczonych przez Administratora lub podmioty powiązane z Administratorem kapitałowo lub organizacyjnie bądź podmioty współpracujące z Administratorem (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź do momentu, w którym dalsze przetwarzanie danych osobowych Użytkownika okaże się zbędne z punktu widzenia celu przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych Użytkownika będą podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z Administratorem oraz podmioty współpracujące z Administratorem świadczące usługi z branży spożywczej.

Pliki cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system Strony.
Strona używa plików cookies do formularza dodawania komentarza. Jeśli Użytkownik doda na Stronie komentarz, będzie mógł wybrać opcję zapisu swojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych.
Jeśli Użytkownik nie blokuje w swojej przeglądarce ciasteczek, oznacza to, że wyraża zgodę na:

 • zapisywanie plików cookies na urządzeniu, z którego przegląda Stronę,
 • dostęp do plików cookies i korzystanie z nich przez Stronę.

Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Strony.

Cookies podmiotów trzecich
Strona korzysta z narzędzi, dostarczanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich:

 • Google Analytics – narzędzie, dostarczane przez Google LLC, służące do śledzenia aktywności Użytkowników na Stronie, które Strona wykorzystuje do tworzenia statystyk i analizy w celu optymalizacji Strony i treści, dostępnych na Stronie.
 • narzędzia społecznościowe – wtyczki, udostępnione przez serwisy społecznościowe Facebook, Pinterest, które Strona wykorzystuje w celu marketingowym (promowanie Strony).

Wszystkie podmioty, którym powierzone zostaje przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde wysłane zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi przechowywane są na serwerze i zawierają m. in.: adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane, zapisane w logach serwera, nie są w żaden sposób skojarzone z konkretnymi podmiotami, korzystającymi ze Strony. Logi serwera są elementem administrowania stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Prawa użytkownika

W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem kontakt@lodycoolka.pl.